AROLWG, ARCHWILIO, MAPIO A MODELU

"Yn ystod y 50 mlynedd diwethaf, mae technoleg tirfesur a thechnoleg mesur peirianneg  wedi gwneud pum naid sylweddol: y mesurydd pellter electronig, y mesurydd gorsaf cyfan, GPS, y mesurydd gorsaf cyfan robotig a'r sganiwr laser.

Systemau Cerbyd Awyr Di-griw fydd y chweched naid dechnegol sylweddol."

 

 

(Frank L. Willis, PhD, PE, PLS, Llywydd Willis Engineering and Scientific LLC, )

 

Mae ein 'llygad barcud’:

 

  • yn medru tynnu lluniau a fideo digidol clir-lun o uchder o hyd at 120 metr o fewn golwg y peilot.

  • yn ddigon bychan a hyblyg i gyrraedd mannau anodd.

  • yn medru cynhyrchu delweddau 3D o dirwedd ac adeiladau trwy ddulliau ffotogrametreg.

  • yn medru cynhyrchu mapiau ffotograffig manwl a chywir o ardal.

  • yn medru cael ei raglennu i hedfan grid arolwg cyson ac ailadroddus yn gyflym.

  • yn cofio ble mae wedi bod ac yn medru dychwelyd dro ar ol tro, unrhyw bryd, flwyddyn ar ol blwyddyn.

  • yn cael ei leoli gan GPS, felly mae posib lleoli pob delwedd yn fanwl.

 

Mae'r dechnoleg hefyd yn caniatáu ar gyfer arolygon manwl gywir, sy'n medru cael eu hailadrodd dros gyfnod o amser, sy'n cynnig cofnod arolygu manwl ar gyfer eich asedau.

AROLWG

Gall ein cerbydau awyr di-griw gwblhau arolwg o ardal fawr yn gyflym ac yn syml.

Mae'r delweddau hefyd yn cynnwys data daearyddol sy'n rhoi'r y gallu i ni greu modelau arwyneb o radd beiriannegol, cynlluniau a mapiau fforddiadwy.


Mae'r cerbydau awyr di-griw yma wedi gwella safonau diogelwch yn sylweddol tra hefyd yn gostwng y gost o weithio ym mhob diwydiant lle maent yn cael eu defnyddio.

ARCHWILIO

Gall archwiliadau gael eu cynnal yn gyflym ac yn syml, gan ddileu'r angen am offer archwilio mynediad uchel neu raffau, gan alluogi ei busnes flaenoriaethu amser ac adnoddau wrth ddilyn i fyny ar unrhyw heriau a nodwyd yn ystod yr archwiliad.


Gall archwiliadau gael eu gweld yn 'fyw', gan ganiatáu i'ch arbenigwyr 'gyfarwyddo' yr archwiliad fel y mae'n digwydd.

MAPIO

Un o brif gryfderau ein technoleg yw y gellir cynhyrchu, mapiau a chynlluniau o'r rhan fwyaf o ardaloedd y gallwn hedfan drosto yn gywir ac i raddfa.


Gall ein arolygon o'r awyr gynhyrchu, ffotograffau gyda geometreg sydd wedi ei gywiro a chymylau pwynt 3D ar eich cyfer fel y gellir eu defnyddio i fesur pellteroedd, cyfuchliniau, proffiliau, cyfaint ac ystadegau arwynebedd yn fanwl ac yn gywir.


Mae'r holl cynhyrchion hyn yn addas i'w defnyddio mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS).

MODELU

Mae ein ffotograffau sydd a geometreg wedi ei gywiro a chymylau pwynt 3D yn ein galluogi i gynnig modelau 3D ar raddfa o bron pob gwrthrych neu dir y gallwn hedfan drosto neu o'i amgylch.


Mae'r holl gynhyrchion yma yn addas i'w defnyddio mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a systemau CAD.

FFOTOGRAFFIAETH A FIDEO O'R AWYR

Fel arbenigwyr delweddu awyr masnachol sydd wedi eu trwyddedu a'u hyswirio; gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau arbenigol i gyd-fynd â'ch anghenion busnes, yn gyflym ac yn hyblyg.

Rydym yn gwneud manteisio ar ddelweddu o'r awyr, yn hawdd ac yn ddidrafferth.

Trwy ddefnyddio'r dechnoleg mwyaf modern, rydym yn darparu 'llygad barcud' sy'n cynnig ffotograffiaeth a fideo o'r awyr sy'n drawiadol, sefydlog a llyfn.

ExCaelo Cyf
Tŷ Britannia
Parc Busnes Caerffili
Caerffili
CF83 3GG
Cwmni Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif: 10267317
Rhif TAW Cofrestredig: 245149507