Credai'r Rhufeiniaid fod 'arwyddion' a oedd 'ex caelo' (o'r awyr) y rhai pwysicaf i'w dilyn gan eu bod yn dod yn uniongyrchol oddi wrth y duwdod Iau (Jupiter).

 

Yma yn Nelweddu o'r Awyr ExCAELO rydyn ni hefyd yn credu fod ateb creadigol yn aml yn deillio o edrych ar bethau o bersbectif gwahanol - o'r awyr.

 

Yn wir, mae'r gallu i gymryd golwg manylach ar bethau yn aml yn galluogi penderfyniadau gwell a gwneud cynllunio'r 'cam nesaf' lawer yn haws.

ExCAELO Aerial Imaging Drone Roof Inspection

Os ydych wedi dweud 'Swn i'n hoffi cael golwg agosach ar hwnna' ar unrhyw adeg, yna medrwn eich helpu.

Mae amseroedd ble y gall gwneud hynny fod yn anodd, drud ac yn eitha sialens ynddo'i hun.
 Trwy ddefnyddio technoleg Drôn mae ExCAELO Cyf yn medru gwneud pethau'n haws, lleihau'r gost a gwneud pethau'n llai o sialens.


Beth bynnag 'rydych chi'n edrych arno, gallwn nid yn unig roi persbectif gwahanol i chi, ond hefyd lun (neu fideo) o beth bynnag yr ydych chi am edrych arno.

Rydyn ni'n medru gweld pethau na all eraill eu gweld a chynnig gwasanaeth delweddu, arolwg, archwilio a mapio, cost effeithiol a di-drafferth.

 

Trwy ddefnyddio Cerbydau Awyr Di-Griw (Drôn) gallwn gynnig gwasanaeth y tu mewn neu yn yr awyr agored. Gwasanaethau:


Ffotograffiaeth o'r Awyr - Lluniau agos, Panoramig, Uwchben neu Arosgo (Oblique)
Fiedo o'r Awyr
Gwasanaethau Ffotogrametreg, Ortholuniau (orthophotos) a Modelau Drychiad Digidol (Digital Elevation Models (DEM))

ExCAELO Aerial Imaging CAA UK Drone Operator Excellence
RHAGORIAETH

 

Mae hyblygrwydd a natur amlbwrpas ein cyfarpar yn golygu y gallwn helpu eich busnes gydag ystod eang o dasgau posib.

Gallwn dynnu fideo a lluniau, cynnal arolygon ac archwiliadau yn gyflym ac yn syml, gan helpu eich busnes flaenoriaethu amser ac adnoddau.

Gall ein camerâu clir-lun weld manylion yn hawdd yn ôl eich gofynion penodol.

Mae ein technoleg yn caniatáu hediadau manwl gywir, sy'n medru cael eu hailadrodd fwy nag unwaith dros gyfnod o amser.

 

Golyga hyn fod gan eich busnes amserlin archwilio gweledol a manwl o brosiectau neu asedau.

ExCAELO Aerial Imaging CAA UK Drone Operator Excellence
ANSAWDD

 

Ein nod yw helpu eich busnes fanteisio ar fuddion a gwerth llawn llwyfan awyr hynod o amlbwrpas a hyblyg.

Ar ddarparu delweddu awyr,  archwilio a phrosesu; sy'n defnyddio technoleg arloesol, o ansawdd uchel ac mwyaf addas ar gyfer eich anghenion.

ExCAELO Aerial Imaging CAA UK PfAW Approved Drone Operator
ExCAELO Aerial Imaging CAA UK Drone Operator Excellence
DIOGELWCH

 

Mae sicrhau bod eich busnes yn derbyn gwasanaeth sydd o'r safonau diogelwch a chydymffurfiaeth statudol uchaf yn greiddiol i'n busnes.

Mae ein caniatâd ar gyfer Gwaith Masnachol (PfCO) gan Awdurdod Hedfan Sifil, y Deyrnas Unedig, yn ein galluogi i ddefnyddio ein Cerbyd Awyr Di-griw (Drôn) ar gyfer gwaith masnachol, yn ôl deddf gwlad.

Medrwch weld copi o Ganiadad Gwaith Masnachol (PfCO) ExCAELO yma.

Mae pob peilot yn meddu ar drwydded Cerbydau Awyr Di-griw. 

Cymhwyster gan gorff hyfforddi ac asesu peilotiaid a gymeradwywyd gan Awdurdod Hedfan Sifil, y Deyrnas Unedig.

CYSWLLT

ExCAELO CYF

Tŷ Britannia ,

Parc Busnes Caerffili, 

CF83 3GG

rw@ex-caelo.com

Tel: 02921679148

       07736461887

Diolch am eich neges fe wnawn gysylltu a chi cyn gynted ag y medrwn ni

 
ExCaelo Cyf
Tŷ Britannia
Parc Busnes Caerffili
Caerffili
CF83 3GG
Cwmni Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr, Rhif: 10267317
Rhif TAW Cofrestredig: 245149507