Dewch i hedfan gyda ni!​
Rydyn ni'n cynnig rhaglen addysg cyffrous sy'n cyflwyno pobl ifanc i fyd Drônau, datrys problemau a chodio.

Mae gennyn ni ystod o weithdai y medrwn ei gynnig i'ch ysgol neu glwb gan ein tim sydd a gwiriad Cofnodion Troseddol Sylfaenol (DBS), neu becyn o offer a chynllun gwaith gwreiddiol y medrwch ei brynnu er mwyn i chi gyflwyno eich gweithdai eich hun yn eich lleoliad. 

Mae ein rhaglen wedi ei gynllunio a'i brofi gan ein tim addysg cymwysiedig.

Mae ein fideos yn rhoi blas i chi o'r hyn y gallwn ei gynnig ac o'r lefelau dysgu ac ymgysylltiad y mae ein gweithdai yn ei feithrin.
Er mwyn sicrhau'r lefelau uchaf o ymgysylltiad a dysgu gan eich pobl ifanc, rydyn ni'n hoffi sicrhau fod ein Rhaglen Addysg yn darparu'r gweithdai gorau ar gyfer eich lleoliad
I wneud hyn yn effeithiol rydyn ni'n hoffi gweithio gyda chi er mwyn cynnig y profiad addysgol mwyaf gwerthfawr i chi.
Cysylltwch a ni i drafod sut y gallwn ddarparu'r profiad gorau ar gyfer eich anghenion.

Rhowch alwad i ni ar

 02921 679148

neu gyrrwch neges gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt.

Diolch am gysylltu, fe wnawn gysylltu'n ol cyn cynted a phosib.

Fel arall, cysylltwch a ni trwy ein ffrydiau Cyfryngau Cymdeithasol
ExCaelo Cyf
Tŷ Britannia
Parc Busnes Caerffili
Caerffili
CF83 3GG
Cwmni Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif: 10267317
Rhif TAW Cofrestredig: 245149507